บุโรพุทโธเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในอินโดนีเซีย

ชาวต่างชาติมักคิดว่าการเดินทางของชาวอินโดนีเซียมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะบาหลีอันเงียบสงบหรือเมืองหลวงจาการ์ตาที่วุ่นวาย แต่สถานที่ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในประเทศมุสลิมส่วนใหญ่นี้คือกลุ่มวัดพุทธสมัยศตวรรษที่เก้าของบุโรพุทโธ วัดสร้างเสร็จในช่วงต้นทศวรรษ 800 แต่ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ได้สูญหายไป
เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่มันถูกปกคลุมภายใต้เถ้าภูเขาไฟ

และจากนั้นป่าโดยรอบก็เติบโตเหนือมันในช่วงต้นปี 1800 ชาวบ้านบอกผู้ว่าการอังกฤษเกี่ยวกับการมีอยู่ของมัน ในปี 1970 ยูเนสโกได้นำการฟื้นฟูที่นำบุโรพุทโธมาสู่ความรุ่งโรจน์ในปัจจุบัน บัดนี้พระสถูปกลับผุดขึ้นอีกครั้งท่ามกลางหุบเขาอันเขียวขจี เนื่องจากคอมเพล็กซ์ถูกฝังไว้เป็นเวลานาน งานศิลปะส่วนใหญ่จึงยังคงไม่บุบสลาย