ซ่อมบำรุง รอยแตกร้าว บนผนัง ผนังแตกร้าว ซ่อมอย่างไรดี?

ซ่อมบำรุง รอยแตกร้าว บนผนัง ผนังแตกร้าว ซ่อมอย่างไรดี? เพื่อนคงคุ้นชินกับการเห็นรอยแตกร้าวตามผนังและเสาในบ้านกันอย่างแน่นอน แต่มักไม่ได้กังวลกับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่ารอยร้าวจะมีกระทบต่อโครงสร้าง ไม่ได้คิดว่ารอยร้าวจะลามและมีขนาดใหญ่ขึ้น วันนี้มีวิธีการสังเกตรอยแตกร้าวภายในบ้าน ว่ารอยแตกแบบนี้อันตรายหรือไม่ เป็นเพียงแค่สีฉาบอยู่ด้านนอกที่แตก หรือเป็นรอยแตกที่อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างในอนาคตได้

รอยผนังแตกร้าว แบบไหนที่เรียกว่าอันตราย?

1. รอยแตกร้าว ในแนวดิ่งบริเวณกลางผนัง หรือต่อลงมาจากคานด้านบน

รอยแตกร้าวในแนวดิ่งลักษณะนี้ เกิดจากการที่ผนังได้รับน้ำหนักมาจากด้านบนมาก เช่น การวางของหนัก การวางแท้งน้ำเอาไว้ด้านบนโดยมิได้ออกแบบไว้ เป็นต้น จนคานทางด้านบนไม่สามารถรับน้ำหนักได้ แล้วงอเป็นรูปตัวยู (U) กดให้ผนังด้านล่างแตกเป็นแนวดิ่ง ซึ่งรอยแตกลักษณะนี้มีความอันตราย

2. รอยแตกร้าว ในแนวเฉียงเป็น 45 องศา จากมุมของผนังหรือจากมุมเสา

รอยแตกร้าวในแนวเฉียง จากมุมบนลงล่างที่มีขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ มักเกิดจากการทรุดตัวของเสาแต่ละต้นที่ไม่เท่ากัน โดยสาเหตุมักมาจากการต่อเติมบ้านที่ไม่ถูกหลักวิศวกร ทำให้เสาบางต้นได้รับน้ำหนักมากกว่าเสาต้นอื่นและไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ จึงเกิดการทรุดตัว รอยแตกลักษณะนี้มีความอันตรายต่อโครงสร้างเช่นกัน

3. รอยแตกร้าวเฉียง 45 องศาจากขอบของหน้าต่าง

รอยร้าวที่มีลักษณะเฉียง ทำมุม 45 องศา โดยอาจมีรอยร้าวหลายรอยในทิศทางเดียวกัน รอยร้าวลักษณะนี้มีความอันตรายต่อโครงสร้าง แต่หากรอยแตกร้าวแตกออกมาจากมุมวงกบของประตูหรือหน้าต่าง หรือทำมุมในทิศทางที่ต่างกัน จะเกิดจากการยืดหดและขยายตัวของวงกบ ทำให้ผนังเกิดการแตกร้าว ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของโครงสร้างและไม่ทำให้เกิดอันตราย

4. รอยแตกร้าวบริเวณท้องคาน เป็นรูปตัวยู (U)

รอยร้าวบริเวณคานนั้น มักเกิดจากการรับน้ำหนักมากเกินไป จนทำให้คานโค้งงอ แล้วทำให้คอนกรีตปริออกมา แล้วแตกออกมาเป็นรอยร้าว นอกจากนี้อาจเกิดจากการมีน้ำรั่วซึมมาจากด้านบน และซึมเข้าไปในคอนกรีต ทำให้โครงโลหะ หรือเหล็กด้านในขึ้นสนิมจนเสื่อมสภาพ จนไม่สามารถรับน้ำหนักได้

ทั้งนี้หากพบรอยแตกในลักษณะดังกล่าว หรือไม่มั่นใจ ควรปรึกษาผู้เชียวชาญ หรือสถาปนิก เพื่อทำการตรวจสอบและทำการซ่อมแซมโดยเร็ว นอกจากนี้หากรอยแตกร้าวไม่ลึก เป็นเพียงแค่รอยแตกลายงา โดยมีลักษณะคล้ายกิ่งไม้ แตกแขนงและขยายไปอย่างกิ่งไม้ โดยรอยแตกร้าวแบบนี้ไม่มีอันตรายต่อโครงสร้าง แต่เพียงอาจจะทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำเข้ามาตามรอยแตก

วิธีซ่อมรอยร้าวแตกลายงา

สำหรับยาแนวรอยต่อช่องว่างทั่วไปในงานก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น ซ่อมรอยแตกร้าว งานซ่อมแซมทั่วไป ตลอดจนงานอุตสาหกรรม เช่น ยาแนวรอบๆ อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ ยาแนวรอยต่อเล็กๆ ของหน้าต่าง ขอบประตู ผนัง ท่อ ช่องอากาศ รอยต่อกระเบื้องเซรามิค ขอบไม้ และตัวถังยานยนต์ ยึดติดดีบนวัสดุทั่วไป เช่น อิฐ ไม้ คอนกรีต แผ่นพลาสเตอร์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นซีเมนต์ กระเบื้องเซรามิค กระจก อลูมิเนียม และโลหะ ทาสีได้หลังแห้งตัวด้วยสีน้ำประเภทอะคริลิคที่ใช้ทาอาคารทั่วไป