การรักษาสมองให้ตื่นอยู่เสมออาจทำให้สมองเสื่อมช้าลง 5 ปี

การรักษาสมองให้กระฉับกระเฉงในวัยชราอยู่เสมอเป็นความคิดที่ฉลาด แต่ผลการศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นว่าการอ่าน การเขียนจดหมายและการเล่นเกมไพ่หรือปริศนาในชีวิตในภายหลังอาจทำให้อาการของโรคอัลไซเมอร์ช้าลงได้ถึงห้าปี การศึกษานี้ศึกษาคน 1,978 คนที่มีอายุเฉลี่ย 80 ปีซึ่งไม่มีภาวะสมองเสื่อมในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา ผู้คนถูกติดตามโดยเฉลี่ยเจ็ดปี

เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาเป็นโรคสมองเสื่อมหรือไม่ ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการตรวจประจำปี ซึ่งรวมถึงการทดสอบความรู้ความเข้าใจจำนวนหนึ่ง เมื่อเริ่มการศึกษา ผู้คนให้คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม 7 กิจกรรมในระดับ 5 คะแนน คำถาม ได้แก่ ในปีที่ผ่านมา คุณอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหนและ ในปีที่ผ่านมาคุณเล่นเกมอย่างหมากฮอส เกมกระดาน ไพ่หรือปริศนาบ่อยแค่ไหน ผู้เข้าร่วมยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยกลางคน จากนั้นนักวิจัยได้เฉลี่ยคำตอบของแต่ละคนด้วยคะแนนหนึ่งความหมายปีละครั้งหรือน้อยกว่าและคะแนนห้าความหมายทุกวันหรือเกือบทุกวัน คนในกลุ่มที่มีกิจกรรมการเรียนรู้สูงได้คะแนนเฉลี่ย 4.0 ซึ่งหมายถึงกิจกรรมหลายครั้งต่อสัปดาห์ เทียบกับคะแนนเฉลี่ย 2.1 สำหรับผู้ที่มีกิจกรรมความรู้ความเข้าใจต่ำ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมหลายครั้งต่อปี